Logo

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Örömmel vettük látogatását állásportálunkon, illetve érdeklődését a Roto Frank Holding AG és szolgáltatásai iránt. Nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét és megbízható kezelését annak érdekében, hogy biztonságos és kellemes felhasználói élményt nyújtsunk weboldalunk felkeresése közben.
Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk Önt arról tájékoztatni, hogy mikor milyen adatokat tárolunk és milyen célokra használjuk azokat – természetesen a hatályos adatvédelmi előírások figyelembe vételével.
Ha további kérdései merülnének fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor a konszern adatvédelmi megbízottjához fordulhat az alább található kapcsolatfelvételi adatok használatával.
A folyamatos technológiai fejlődés, szolgáltatásaink vagy a jogi helyzet változásai, illetve egyéb okok is vezethetnek adatvédelmi nyilatkozatunk módosításához. Ezért fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikori módosítására, és arra kérjük, rendszeresen tájékozódjon a nyilatkozat aktuális állapotáról.


Alapvető információk

Amennyiben a következő bekezdések másképpen nem írják le, weboldalaink használata során alapjában véve nem gyűjtünk, dolgozunk fel vagy használunk fel személyes adatokat.
Ha felkeresi internetes oldalunkat, akkor webszervereink automatikusan megkapnak egyes általános információkat. Ide tartozik a böngésző típusa, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató domainneve, a használt számítógép IP-címe, az a webhely, ahonnan felkeresett minket, azok az oldalak, amelyeket nálunk meglátogat, illetve a látogatás dátuma és időtartama.
Ezeket az adatokat mi nem használhatjuk arra, hogy segítségükkel beazonosítsuk az egyes felhasználókat. Az információkat csak statisztikailag értékeljük ki, és kizárólag arra használjuk, hogy webhelyünk vonzó benyomását, tartalmait és funkcióit jobbá tegyük.

A személyes adatok fogalma

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint a felhasználói adatok definíciója a következő:
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapja:

Az adatgyűjtés, a jelentkezők adatainak kezelése és használata a jelentkezési folyamat végrehajtásához HR4You pályázati portálunkon keresztül a Roto Frank AG törvényes érdeke a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján. A jelentkező érdekei, alapvető jogai és szabadságai eközben nem haladhatják meg az előbbi érdekeket.


Adatok törlése és a tárolás időtartama:

Ha nem egyezett bele kifejezetten személyes adatainak tárolásába pályázói készletünkben a jelentkezési folyamat során, akkor a személyes adatokat a jelentkezési fázis után bizonyítékként való felhasználás céljából 6 hónapig megőrizzük, majd töröljük. Ettől eltérő rendelkezések csak adójogi vagy más jogi archiválási határidők esetén érvényesek. Ilyen esetben az érintett adatok törlése csak a törvényben meghatározott határidők elteltével történik.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

Jelentkezésének feldolgozásához össze kell gyűjtenünk bizonyos személyes adatokat. A törvény szerint szükséges vagy engedélyezett terjedelmen kívül az általunk gyűjtött valamennyi személyes adatot kizárólag a jelentkezés feldolgozásához használjuk fel. Adatainak ezen túlmutató használatára csak akkor kerülhet sor, ha Ön ebbe előzőleg kifejezetten beleegyezett. Beleegyezését a jövőben bármikor visszavonhatja a Roto Frank Holding AG vállalattól.
Pályázati portálunkon bizonyos adatokat kérünk Öntől. A kötelező adatokat megfelelő jelöléssel látjuk el, és csak akkor kérjük, ha ezek a jelentkező adott pozíció betöltésére való alkalmasságának megítéléséhez szükségesek.
A „Hogyan talált ránk?” opcionális mező célja, hogy megtudjuk, mely állásportálokon keresztül érkezik a legtöbb jelentkezés, és kiértékelhessük, hogy a jövőben hol célszerű hirdetéseket elhelyeznünk.
Az Ön által megadott adatok csak a „Mentés/Küldés” gombra kattintva kerülnek át a szerverünkre. Eddig az időpontig bármikor módosíthatja az adatokat.

Adattovábbítás a konszern más vállalatainak

Adatait alapvetően nem továbbítjuk a Roto-csoporton kívülre, kivéve olyan esetekben, ha erre törvény kötelez bennünket, vagy ha az adatok továbbadása a szerződési feltételek teljesítéséhez szükséges, illetve ha Ön előzőleg kifejezetten hozzájárult adatai továbbításához.

Adattovábbítás külső szolgáltatónak (adatkezelő)

Adatait abban az esetben adjuk tovább szolgáltató partnereinknek, amennyiben a mi megbízásunkból dolgoznak, és a Roto-csoportot támogatják szolgáltatásaik nyújtásával.
Személyes adatainak megbízott szolgáltató általi kezelése a GDPR 28. cikkében meghatározott adatkezelési tevékenység során történik.
A korábban megnevezett szolgáltatók csak akkor férhetnek hozzá ilyen személyes adatokhoz, ha azok a mindenkori működésükhöz szükségesek. Ezeknek a szolgáltatóknak tilos az Ön személyes adatait továbbadni vagy más célokra felhasználni, különösen saját reklámcéljaikra.
Arra az esetre, ha külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, jogi, technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosítottunk, illetve rendszeres ellenőrzéseket biztosítunk, hogy ők is betartsák az érvényes adatvédelmi előírásokat.
Nem kerül sor személyes adatainak kereskedelmi célú továbbadására más vállalatok számára.


Weboldal-optimalizáló eszközök

A személyes adatok weboldal-optimalizáló eszközök általi gyűjtésére vonatkozóan a GDPR 6. cikk. 1. bekezdés f) pontjára hivatkozunk a 47. preambulumbekezdéshez kapcsolódva. Ennek értelmében a közvetlen üzletszerzés általában jogos érdeket képvisel. Az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai eközben nem haladják meg a mi érdekeinket a közvetlen üzletszerzésre, mivel mi az adatvédelmi nyilatkozatunkban átfogó tájékoztatást nyújtottunk az adatgyűjtésről, és Ön bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével (link vagy böngészőbeállítások használatával). Ezenkívül pedig nem hajtunk végre álnéven történő követést.


Cookie-k

Weboldalaink egyes részein ún. cookie-kat használunk. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal helyez el az Ön számítógépén. A cookie-k nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. Internetes oldalaink cookie-jai nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot. A cookie-kban foglalt információkat arra használjuk, hogy megkönnyítsük az Ön számára oldalaink használatát, és azokat az Ön igényeire szabjuk.
Oldalainkon munkamenet-cookie-kat és állandó cookie-kat használunk. A munkamenet-cookie-k olyan átmeneti cookie-k, amelyeket a felhasználó böngészője csak addig tárol, amíg be nem zárják a böngészőablakot, és ekkor a munkamenet-cookie-k törlődnek. Az állandó cookie-kat az ismétlődő látogatások céljára használjuk, és a felhasználó böngészőjében meghatározott ideig tároljuk (általában 1 évig vagy tovább). Ezek a cookie-k nem törlődnek a böngésző bezárásakor. Az ilyen típusú cookie-kat arra használjuk, hogy egy felhasználó preferenciáit ismételten alkalmazhassuk, ha visszatér az oldalra.
Weboldalunkat természetesen cookie-k nélkül is megtekintheti. Ha nem szeretné, hogy cookie-kat tároljunk a számítógépén, böngészője rendszerbeállításaiban kikapcsolhatja a megfelelő opciót. A mentett cookie-kat bármikor törölheti böngészője rendszerbeállításaiban. Ennek menetéről böngészője gyártójának útmutatójából tájékozódhat. Mindazonáltal felhívjuk figyelmét arra, hogy internetes kínálatunk cookie-k nélkül esetlegesen csak korlátozott mértékben használható.

Piwik

Ez a weboldal a Piwik szolgáltatást használja, amely egy nyílt forráskódú szoftver a felhasználói látogatások statisztikai kiértékelésére. A Piwik ún. „cookie-kat”, a számítógépén tárolt szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi látogatottságának elemzését. A cookie-k által generált, az internetes kínálat Ön általi használatára vonatkozó információkat a szolgáltató németországi szerverén tárolják. Az IP-címet a feldolgozás után és a tárolás előtt azonnal anonimmá teszik. A cookie-k telepítését megakadályozhatja a böngészője megfelelő beállításával, mindazonáltal felhívjuk figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd a webhely összes funkcióját használni.


Adatbiztonság

A Roto Frank AG technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosított az általunk kezelt adatok védelmére a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisülés vagy a nem jogosult személyek általi hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan javítjuk.

Az érintettek jogai

Ha az Ön személyes adatainak kezelésére kerül sor, akkor Ön érintett a GDPR értelmében, és az alábbi jogok illetik meg a felelősökkel szemben: 

  • Hozzáférési jog a GDPR 15. cikke alapján

Megerősítést kérhet tőlünk arról, hogy az Önt érintő személyes adatokat kezeljük-e. Ha kezeljük az Ön személyes adatait, a GDPR 15. cikkében megnevezett hozzáférési jogok illetik meg Önt.

  • A helyesbítéshez való jog

Ha az Önről gyűjtött adatok helytelenek vagy nem teljesek, akkor azonnal helyesbítést kérhet tőlünk a GDPR 16. cikke értelmében.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikkének feltételei alapján bizonyos körülmények között az érintett személyes adatok kezelésének korlátozását is kérheti.
A korlátozás után adatait csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy megtámadására, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, továbbá az Unió vagy egy tagország fontos közérdeke miatt kezelhetjük. Értesítést küldünk Önnek, ha a korlátozás törlésére kerül sor.

  • A törléshez való jog

A GDPR 17. cikk 1. bekezdésében foglalt bármely ok miatt kérheti személyes adatainak azonnali törlését, azt az esetet leszámítva, ha a törlési kötelezettség alóli kivétel áll fenn a GDPR 17. cikk 3. bekezdése alapján.

  • Az értesüléshez való jog

Ha gyakorolta velünk szemben a helyesbítési, törlési vagy kezeléskorlátozási jogot, akkor a GDPR 19. cikke alapján kötelesek vagyunk ezt a személyes adatait fogadó összes féllel tudatni, kivéve, ha az értesítés nem lehetséges vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel járna. Ön jogosult az adatait fogadó felek megismerésére. A felelősökkel szemben jogosult arra, hogy értesüljön a fogadó felekről.

  • Az adathordozhatósághoz való jog

Ezenfelül a GDPR 20. cikke értelmében jogosult személyes adatait géppel olvasható formában kézhez kapni, és ezeket az adatokat akadályoztatás nélkül egy másik felelősnek továbbítani, amennyiben a GDPR 20. cikk 1. bekezdés a) pontjában szereplő előfeltételek adottak, vagy jogosult annak kieszközölésére, hogy személyes adatait közvetlenül továbbadjuk egy másik felelősnek, amennyiben ez technikailag megoldható, és más személyek szabadságát vagy jogait nem sérti. Ez a jog nem érvényes a személyes adatok kezelésére, amennyiben azok egy közérdekű feladat ellátásához vagy közhatalom gyakorlásához szükségesek.

  • A tiltakozáshoz való jog

Jogosult a tiltakozásra a Roto Frank AG vállalattal szemben személyes adatainak kezelését illetően a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint.
A továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve ha a titkosság megőrzését megkövetelő jogos érdek meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy megtámadására szolgál.

  • Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult a Roto Frank Holding AG vállalatnak adott adatvédelmi hozzájárulás visszavonására magyarázat kíséretében. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

  • A felügyeleti hatóságnak benyújtott panasz joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az adatvédelmi nyilatkozat változásai

Az itt szereplő adatvédelmi nyilatkozat az internet továbbfejlődésével és kínálatunk változásával folyamatos módosítások tárgya lesz. A változásokat ezen az oldalon időben közzétesszük. Adatvédelmi rendelkezéseink aktuális állapotára vonatkozó információkért keresse fel rendszeresen ezt az oldalt.

Adatvédelmi felelős:

c/o Roto Frank Holding AG
Wilhelm Frank Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: datenschutz@roto-frank.com

A felelős kapcsolatfelvételi adatai:

Roto Frank Holding AG
Adatvédelmi felelős
Wilhelm Frank Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel: (+49) 711 7598 0
Fax: (+49) 711 7598 253
E-Mail: info@roto-frank.com

Képviselő vezetőség:
Dr. Eckhard Keill